W sprawie możliwości odzyskania podatku VAT przez podmiot leczniczy realizujący projekt termomodernizacji budynków wypowiedziała się Krajowa Informacja Skarbowa (KIS). Według stanowiska KIS, wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z obniżenia podatku VAT naliczonego na fakturach związanych z realizacją projektu. Powodem takiej decyzji jest fakt, że wnioskodawca funkcjonuje w dziedzinie usług medycznych, gdzie obowiązuje zwolnienie od podatku VAT. Artykuł omawia szczegóły interpretacji KIS oraz jej potencjalne konsekwencje dla podobnych projektów w przyszłości.

Czy podmiot leczniczy realizujący projekt termomodernizacji może odzyskać VAT?

Wnioskodawcą jest (…) w (…), który realizuje projekt termomodernizacji budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (…). Projekt obejmuje m.in. wymianę kotła węglowego na kocioł grzewczy do spalania biomasy, termomodernizację budynków, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, oraz instalację wentylacji mechanicznej. Wnioskodawca złożył pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące możliwości odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizacji projektu.

Brak możliwości odzyskania VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizacji projektu

Według stanowiska KIS, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od kosztów poniesionych na realizację projektu. Powołując się na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, KIS stwierdziła, że prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony nie ma zastosowania w przypadku projektu realizowanego przez Wnioskodawcę, który działa w zakresie świadczenia usług medycznych. Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym zwolnionym od podatku VAT na podstawie odpowiednich przepisów.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS, Wnioskodawca nie będzie mógł odzyskać podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizacji projektu. Wynika to z faktu, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym świadczącym usługi medyczne, który korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Interpretacja ta ma zastosowanie dla Wnioskodawcy w kontekście konkretnego projektu termomodernizacji budynków. Organizacje realizujące podobne projekty w przyszłości mogą również odnieść się do tej interpretacji w celu ustalenia swojego statusu podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.400.2023.2.MG