Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 11 stycznia 2023 roku potwierdził, że podatnik może zrezygnować z kasy fiskalnej dla jednej z prowadzonych działalności, pod warunkiem, że całość obrotu w tej działalności jest dokumentowana fakturami i opłacana bezgotówkowo. Jednocześnie, dla drugiej działalności, w której część obrotu nie jest dokumentowana fakturami i nie jest opłacana bezgotówkowo, wnioskodawca musi nadal korzystać z kasy fiskalnej.

Dwie działalności jednego podatnika - co z kasą fiskalną

Wnioskodawca prowadzi dwie różne działalności gospodarcze pod jednym NIP. W ramach jednej działalności świadczy usługi, za które opłaty dokonywane są gotówką. A w ramach drugiej działalności produkuje mieszanki przyprawowe, które sprzedaje na platformie internetowej, wysyłkowo a zapłata za te mieszanki jest uiszczana przez klientów bezgotówkowo. W miesiącu październiku przekroczył w dwóch firmach łącznie obrót 20 000 zł, co zobowiązało go do zakupu kas fiskalnych do firmy. Wnioskodawca zapytał, czy druga działalność (sprzedaż wysyłkowa) może zostać zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, skoro wszystkie wpłaty dokonywane są na konto bankowe. Jego zdaniem jest to możliwe.

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Wskazał na obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynikający z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jednakże, Dyrektor KIS zwrócił uwagę na przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z tymi przepisami, możliwe jest zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli
• dostawa towaru nastąpi w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
• dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
• z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
• przedmiotem dostawy nie są towary, jak również usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.434.2022.2.AK