Gmina, jako podatnik czynny VAT, wynajmuje lokale mieszkalne i użytkowe w budynku służby zdrowia, handlu oraz usług. Ostatnio planuje przeprowadzić inwestycję dotyczącą przebudowy wejścia do budynku. W kontekście podatku VAT, istotne jest ustalenie, czy osoby najmujące mieszkania mają korzystać z efektów inwestycji. W artykule omawiamy stanowisko KIS dotyczące odliczenia podatku naliczonego przez gminę.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT od inwestycji związanej z przebudową lokali mieszkalnych?

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik czynny. Gmina jest właścicielem budynku (…), który pełni funkcję budynku służby zdrowia, funkcję handlu i usług oraz wynajem lokali mieszkalnych. Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych wynajmuje lokale, tj. prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Czynności te są usługami opodatkowanymi w zakresie lokali użytkowych stawką VAT 23%, natomiast w zakresie lokali mieszkalnych podlegają zwolnieniu. Łączna powierzchnia lokali wynosi (…) m2. W chwili obecnej wynajmowane są lokale mieszkalne o powierzchni (…) m2 i lokale użytkowe o powierzchni (…) m2.

Lokale użytkowe wynajmowane są z przeznaczeniem na (…). Każda z części użytkowych budynku wyposażona jest w odrębne wejście zewnętrzne oraz ma przyporządkowane miejsca parkingowe usytuowane w części (…). Część mieszkalna posiada własną klatkę schodową oraz miejsca parkingowe usytuowane na (…).

Gmina planuje inwestycję pod nazwą „(…)”. W zakres planowanych robót wchodzi: (…). Należy zauważyć, że zakres planowanych prac dotyczy tylko części obiektu przeznaczonej pod (…).

W uzupełnieniu do wniosku z 26 czerwca 2023 r. na zadane przez Organ pytania, Gmina udzieliła następujących odpowiedzi:

  • Czy osoby wynajmujące lokale mieszkalne w budynku (…) mogą korzystać z efektów zrealizowanej inwestycji, czyli ze (…)?
  • Jeśli osoby wynajmujące lokale mieszkalne w budynku (…) mogą korzystać z efektów zrealizowanej inwestycji, to czy czynią to tylko w celu skorzystania z (…), czy również w celu dotarcia do swoich mieszkań?

Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnego VAT

Gmina świadczy usługi wynajmu lokali w (…). Z tego tytułu Gmina uzyskuje dochody opodatkowane stawką VAT 23% dla lokali użytkowych oraz dochody zwolnione z podatku VAT w przypadku lokali mieszkalnych.

W wyniku przeprowadzonego audytu dostępności architektonicznej Gmina ma zamiar przeprowadzić prace w zakresie przebudowy wejścia do (…).

W myśl art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który mówi, że zarejestrowanemu, czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Gmina stoi na stanowisku, że wydatki poniesione w związku z planowaną inwestycją są związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, a więc Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w 100%.

Podsumowanie

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Gminę, osoby wynajmujące lokale mieszkalne w budynku (…) nie będą korzystały z efektów zrealizowanej inwestycji, a jedynie z miejsc postojowych na podstawie umowy najmu. Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z przebudową strefy wejściowej budynku (…) w pełnej wysokości, ponieważ wydatki te są związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

Dla Gminy oznacza to możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% w związku z wydatkami na inwestycję. Natomiast dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że Gmina spełnia warunki do odliczenia VAT od poniesionych wydatków, co jest zgodne z przepisami ustawy o VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.294.2023.2.KFK