Spółka prowadząca działalność zarządzania nieruchomościami na zlecenie zaczęła inwestować w termomodernizację swojego biura, korzystając z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak po zakończeniu projektu pojawiły się wątpliwości, czy wszystkie naliczone podatki VAT można odliczyć jako koszty kwalifikowane. Według interpretacji Krajowej Izby Skarbowej, pełne odliczenie nie jest możliwe, a proporcja obniżenia podatku należnego wynosi jedynie 56%. To może mieć duże znaczenie dla spółki, która planuje złożyć wniosek o zwrot podatku.

Termomodernizacja biura a VAT

Podatnik, który jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami na zlecenie. Spółka dokonuje sprzedaży mieszanego charakteru, obejmującej zarówno usługi opodatkowane podatkiem VAT, jak i czynności zwolnione podmiotowo z VAT. Spółka zrealizowała inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku biurowego, korzystając z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Część nieodliczonego podatku VAT naliczonego została wskazana jako koszt kwalifikowany i podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność.

Spółka nie może odliczyć 100% podatku VAT

Spółka nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o 100% kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach konkursu.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Spółka nie może skorzystać z pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego. Informacja ta jest istotna dla Spółki w celu złożenia odpowiednich dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Organ administracji skarbowej wskazał, że proporcja obniżenia podatku należnego wynosi 56%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.316.2023.2.MH