Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu z terenu w ramach programu ochrony środowiska. Jednak konieczność uzyskania interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej odliczenia podatku VAT stawia gminę w niepewnej sytuacji. Czy gmina będzie miała prawo odliczyć VAT od wydatków związanych z usuwaniem azbestu?

Czy gmina może odliczyć VAT związany z usuwaniem azbestu?

Gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu Gminy w 2023 r. Aby uznać podatek VAT od towarów i usług za koszt kwalifikowalny przedsięwzięcia, Gmina musi przedstawić interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdzającą, że nie ma możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT. Gmina uwzględniła VAT jako koszt kwalifikowalny we wniosku aplikacyjnym. Pełne dofinansowanie zostanie wypłacone po realizacji zadania przez Gminę i dostarczeniu opinii organu skarbowego potwierdzającej brak możliwości odliczenia podatku VAT. Realizacja zadania jest traktowana jako działalność Gminy w zakresie obowiązków określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Zadanie to jest wymienione w art. 7 tej ustawy. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Realizację zadania, czyli odbiór, transport i utylizację azbestu, Gmina zamierza zlecić firmie zewnętrznej. Faktury za te usługi będą wystawione na Gminę. Gmina nie będzie pobierać od mieszkańców opłat za te usługi. Zakupione towary i usługi nie będą używane w czynnościach opodatkowanych VAT.

Gminę nie ma możliwości odliczenia VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia usuwania azbestu

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) lub Ministerstwo Finansów (MF) odpowiedziało na pytanie zadane przez Gminę, stwierdzając, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę w związku z realizacją przedsięwzięcia usuwania azbestu. Powołali się na przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które określają, że podstawowym warunkiem odliczenia VAT jest wykorzystanie nabytych towarów i usług w czynnościach opodatkowanych VAT, czego w tym przypadku nie będzie.

Podsumowanie:

Wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej lub Ministerstwa Finansów, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia usuwania azbestu. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, odliczenie VAT jest możliwe jedynie w przypadku wykorzystania zakupionych towarów i usług w czynnościach opodatkowanych VAT. W związku z tym, Gmina nie będzie mogła odliczyć VAT od wydatków związanych z usuwaniem azbestu. Należy pamiętać, że faktury za te usługi będą wystawione na Gminę, a zadanie nie będzie opłacane przez mieszkańców.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.302.2023.1.MGO