Oto stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące obowiązku dokonywania korekt podatkowych przy zbyciu przedsiębiorstwa w drodze aportu. Wnioskodawca, gminna spółdzielnia, planuje przekazać swoje przedsiębiorstwo na rzecz spółki, co rodzi pytanie o ewentualne konsekwencje podatkowe. Według KIS, spółdzielnia nie musi dokonywać korekt w odniesieniu do odliczonego wcześniej podatku VAT. Artykuł przynosi pełne wyjaśnienie tej kwestii.

Czy spółdzielnia musi dokonać korekt podatkowych przy zbyciu przedsiębiorstwa w drodze aportu?

Wnioskodawca, Gminna Spółdzielnia, jest jedynym wspólnikiem Spółki (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca planuje przekazać całe swoje przedsiębiorstwo na rzecz Spółki poprzez wniesienie go jako niepieniężny wkład w zamian za nowe udziały. Przedsiębiorstwo składa się m.in. z środków trwałych, wyposażenia i należności. Spółka będzie kontynuować działalność, która była wcześniej wykonywana przez Spółdzielnię. W związku z tym, Wnioskodawca zwrócił się do organów podatkowych z pytaniem, czy w momencie zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu Spółdzielnia ma obowiązek dokonywać korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT.

W momencie zbywania przedsiębiorstwa spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywać korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w momencie zbywania przedsiębiorstwa Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywać korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych.

Stanowisko KIS zostało potwierdzone indywidualną interpretacją podatkową o sygnaturze 0111-KDIB3-2.4012.515.2022.1.SR wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 17 sierpnia 2022 roku.

Podsumowanie

Wynika z powyższej interpretacji, że Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywać korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych w momencie zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu. Wnioskodawca może zatem przeprowadzić przekazanie przedsiębiorstwa na rzecz Spółki bez konieczności dokonywania korekt podatkowych. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że nie będą wymagane żadne dodatkowe działania związane z rozliczeniem podatku VAT w tym przypadku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.256.2023.1.AG