Gmina pozbawiona prawa do odliczenia podatku VAT w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych - wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu z terenu Gminy został złożony, jednak zgodnie z przepisami, gmina nie może skorzystać z odliczenia podatku VAT. Decyzja ta może mieć istotne konsekwencje dla budżetu gminy oraz kosztów związanych z usuwaniem szkodliwych materiałów.

Czy gmina może odliczyć VAT od usuwania azbestu?

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Gmina posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych i wykonuje zadania własne samodzielnie lub poprzez gminne jednostki organizacyjne. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wniosek wymaga przedłożenia interpretacji indywidualnej o braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę.

Gmina nie odliczy VAT-u w związku z realizacją zadania usuwania wyrobów zawierających azbest

Według art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania usuwania wyrobów zawierających azbest. Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) lub Ministerstwa Finansów (MF) jest oparte na tym przepisie i wynika z faktu, że wydatki poniesione przez Gminę w ramach tego zadania nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Gmina nie może odliczyć podatku VAT w odniesieniu do realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest, dla którego złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. To oznacza, że Gmina nie będzie mogła skorzystać z odliczenia podatku VAT od poniesionych nakładów w ramach tego zadania.

Wnioski wynikające z interpretacji dla Gminy są takie, że nie może ona odliczyć podatku VAT w związku z tym zadaniem, co może wpłynąć na jej budżet i koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Natomiast organy administracji skarbowej muszą uwzględnić to stanowisko i nie przyznać Gminie prawa do odliczenia podatku VAT w tej sprawie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.376.2023.1.SR