Fundacja organizująca mecz charytatywny zwróciła się do Krajowej Izby Skarbowej z pytaniem dotyczącym obowiązku doliczania podatku VAT do sprzedaży biletów. Po analizie sytuacji, KIS stwierdziła, że fundacja, jako podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, nie musi naliczać tego podatku. Jednakże, fundacja powinna prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. Odpowiedź ta ma znaczenie dla organizacji charytatywnych, które prowadzą działalność na rzecz najbardziej potrzebujących, ale nie przekraczają kwoty zwolnienia podmiotowego.

VAT od sprzedawanych biletów charytatywnych

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie jest fundacja, której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym, zwłaszcza dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Fundacja organizuje różne akcje charytatywne, w tym również mecz charytatywny, z którego dochód jest przeznaczony na leczenie małoletniego podopiecznego. Fundacja zawarła umowę z podmiotem zewnętrznym, który zajmuje się dystrybucją biletów na tę imprezę. Bilety są sprzedawane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Fundacja nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT, a jej sprzedaż biletów nie przekracza kwoty 200.000 zł, która uprawniałaby do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z tego podatku.

Fundacja nie powinna doliczać VAT do sprzedawanych biletów

W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, KIS uznał, że fundacja nie powinna doliczać podatku VAT do sprzedawanych biletów. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, fundacja jako podatnik zwolniony podmiotowo z podatku VAT nie ma obowiązku naliczania tego podatku. Fundacja ma jednak obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, w której uwzględnia datę i wartość sprzedaży.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji jest stwierdzenie, że fundacja nie musi doliczać podatku VAT do sprzedawanych biletów na mecz charytatywny. Fundacja jest podatnikiem zwolnionym podmiotowo z podatku VAT i niezarejestrowanym, co oznacza, że jej działalność jest podatkowo neutralna. Oznacza to, że fundacja nie ma obowiązku ewidencjonować sprzedaży w sposób wymagany dla zarejestrowanych podatników VAT. W przypadku sprzedaży biletów, fundacja powinna jedynie prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, w której uwzględnia datę i wartość sprzedaży.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.766.2022.2.AMA