Szpital zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji dotyczącej odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur za roboty budowlane finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. KIS stwierdziła, że szpital nie ma prawa do odliczenia podatku, gdyż roboty te będą służyć do nieopodatkowanych usług ochrony zdrowia. Artykuł analizuje to stanowisko i jego konsekwencje dla szpitala oraz organów administracji skarbowej.

Roboty budowlane objęte dofinansowaniem a VAT

Podatnik, którym jest szpital, zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji dotyczącej możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur za roboty budowlane objęte dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Roboty te dotyczą termomodernizacji budynku, w którym szpital planuje świadczenie wyłącznie usług w zakresie ochrony zdrowia.

Szpital nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT

Według KIS, szpital nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur za roboty budowlane objęte dofinansowaniem, ponieważ wykorzystywane te będą do czynności nieopodatkowanych, tj. świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. KIS powołuje się na art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, które określają, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS, szpital nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur za roboty budowlane objęte dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące budynku przeznaczonego do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia. Dla szpitala oznacza to, że nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego VAT związanego z tymi wydatkami. Natomiast dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że należy odróżniać wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi od podatku, aby prawidłowo stosować przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.215.2023.2.AKS