W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości. Podstawą opodatkowania jest wartość nieruchomości przekraczająca udział w niej przed zniesieniem. Jednak w przypadku gdy wartość hipoteki przewyższa wartość nieruchomości, podatek może zostać zredukowany do zera. Sprawdźmy, jakie są konsekwencje podatkowe w takiej sytuacji.

Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Pan nabył współwłasność lokalu mieszkalnego i garażu wraz z ówczesną partnerką. Nieruchomość została zakupiona za kwotę 317.000 zł, a do spłaty kredytu na jej zakup pozostała jeszcze kwota 317.840 zł. W wyniku rozstania, ustaliliście, że partnerka przeniesie swój udział na Pana rzecz, a Pan będzie samodzielnie spłacać kredyt. Wartość nieruchomości została oszacowana na 432.000 zł dla lokalu mieszkalnego i 28.000 zł dla garażu. Ustanowiona hipoteka wynosi 540.000 zł.

Skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatek od spadków i darowizn obejmuje nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Art. 7 ust. 6 tej samej ustawy określa, że przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS/MF, wskutek nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości, gdzie partnerka przeniesie swój udział na Pana rzecz, a Pan samodzielnie będzie spłacać kredyt, nie będzie Pan zobowiązany do odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Wartość udziału przenoszonego na Pana rzecz powinna zostać pomniejszona o wartość hipoteki przypadającej na ten udział. W przypadku, gdy wartość hipoteki przewyższa wartość nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł, co oznacza brak zobowiązania podatkowego. Interpretacje KIS/MF potwierdzają to stanowisko.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.164.2022.1.MZ