Artykuł dotyczy pytania złożonego przez gminę, dotyczącego możliwości odliczenia podatku VAT przy demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) udzieliła odpowiedzi, stwierdzając, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w tej sytuacji. Zgodnie z interpretacją KIS, odliczenie podatku naliczonego jest możliwe tylko w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to konieczność uwzględnienia tej informacji przez gminę przy rozliczaniu podatku VAT związanej z realizacją tego zadania.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT przy demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych?

Wnioskodawca, czyli Gmina ..., złożył zapytanie w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji zadania dotyczącego demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Gmina chciała dowiedzieć się, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z tym zadaniem.

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Gminę ..., Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) lub Ministerstwo Finansów (MF) stwierdziło, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w tym przypadku. Zgodnie z art. 86 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, odliczenie podatku naliczonego jest możliwe tylko wtedy, gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał informację, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji zadania dotyczącego demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z interpretacją KIS/MF, odliczenie podatku naliczonego jest możliwe tylko w przypadku, gdy towary i usługi, z których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym Gmina będzie musiała uwzględnić tę informację przy rozliczaniu się z podatku VAT związanej z realizacją tego zadania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.344.2023.1.JS