Spółdzielnia mieszkaniowa ubiegająca się o dofinansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych nie będzie mogła odliczyć podatku VAT związanego z tym zadaniem, wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Według KIS, wydatki ponoszone w ramach tego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, dlatego spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT należnego o podatek naliczony.

VAT przy termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa zarejestrowana jako podatnik VAT prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym i majątkiem jej członków. W celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania termomodernizacji budynków wielorodzinnych, Spółdzielnia zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Zapytanie dotyczyło prawa Spółdzielni do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony przy realizacji tego zadania.

Spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia VAT

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) Spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania termomodernizacji. Wydatki ponoszone w ramach tego zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponieważ efekty zrealizowanego projektu służą do wykonywania czynności zwolnionych.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma prawa do odliczenia podatku VAT należnego o podatek naliczony przy realizacji zadania termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Wydatki ponoszone w ramach tego zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponieważ efekty zrealizowanego projektu służą do wykonywania czynności zwolnionych. Interpretacja ta ma znaczenie dla Spółdzielni, która nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją zadania. Organ administracji skarbowej potwierdził w odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy brak prawa do odliczenia podatku VAT w tej sytuacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.266.2023.1.KK

Zobacz także: Jak szukać interpretacji podatkowych?