W artykule omawiane jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie sprzedaży samochodu wycofanego z działalności gospodarczej na cele prywatne. Zgodnie z interpretacją KIS, podatnik nie musi naliczać podatku VAT przy sprzedaży swojego pojazdu, jeśli nie jest on związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Artykuł przedstawia szczegółowe przepisy podatkowe oraz wyjaśnia, kiedy naliczenie podatku VAT jest wymagane, a kiedy nie.

Czy podatnik sprzedający samochód wycofany z działalności gospodarczej na cele prywatne musi naliczać VAT?

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez dom sprzedaży wysyłkowej lub internet. Podatnik nabył samochód osobowy w 2016 roku wraz z małżonkiem na zasadach majątkowej wspólności małżeńskiej. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej, samochód został wprowadzony do firmy i użytkowany zarówno do celów prywatnych, jak i związanych z działalnością. Ze względu na wiek pojazdu i chęć wymiany na nowszy, podatnik planuje wycofać samochód z ewidencji środków trwałych i sprzedać go na cele prywatne.

Brak opodatkowania sprzedaży pojazdu wycofanego wcześniej z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na pytanie podatnika, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) przytacza przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z tymi przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie Polski. Dostawa towarów obejmuje również sprzedaż, co jest określone w ustawie jako odpłatna dostawa towarów i usług na terenie kraju. Z kolei świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

KIS wskazuje, że osoba fizyczna, która dokonuje jednorazowej lub okazjonalnej transakcji, za którą nie przewiduje się regularnej zapłaty i nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT. W przypadku sprzedaży majątku osobistego, który nie został nabyty w celu odsprzedaży lub wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, nie ma obowiązku naliczania podatku VAT.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, podatnik, który sprzedaje swój pojazd wycofany z działalności gospodarczej na cele prywatne, nie musi naliczać podatku VAT. Warunkiem naliczenia podatku VAT jest prowadzenie działalności gospodarczej i dokonywanie odpłatnej dostawy towarów lub usług. Jeśli sprzedaż majątku osobistego nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i ma charakter jednorazowy lub okazjonalny, nie ma obowiązku naliczania podatku VAT. Interpretacja ta ma zastosowanie dla konkretnego przypadku podatnika, który wycofuje samochód z działalności gospodarczej na cele prywatne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.351.2023.1.JG

Zobacz także: Jak szukać interpretacji podatkowych?