Artykuł dotyczy interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w kontekście udzielania pożyczek pieniężnych przez firmę Pożyczkodawcę. KIS stwierdziła, że pożyczkodawca będzie podatnikiem VAT, natomiast odsetki od udzielonych pożyczek będą korzystały z zwolnienia z podatku. To oznacza, że firma będzie musiała rozliczać się z podatku VAT za udzielane pożyczki, ale nie opodatkowuje się odsetek. Interpretacja ta ma istotne znaczenie dla poprawności rozliczeń podatkowych i potencjalnych kontroli.

Udzielanie pożyczek pieniężnych a VAT

Firma Pożyczkodawca zamierza udzielać pożyczek pieniężnych spółce Pożyczkobiorca oraz ewentualnie innym podmiotom. Obie spółki są zarejestrowanymi podatnikami VAT i prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Pożyczkodawca chce rozszerzyć swoją działalność o udzielanie pożyczek w celu zainwestowania nadwyżek finansowych. Pytanie dotyczyło tego, czy Pożyczkodawca będzie występował w roli podatnika VAT i czy wynagrodzenie w postaci odsetek od udzielonych pożyczek będzie korzystało ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u.

Udzielając pożyczek będzie korzystało ze zwolnienia z VAT

Zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), Pożyczkodawca będzie występował w roli podatnika VAT, a wynagrodzenie w postaci odsetek od udzielonych pożyczek będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. KIS powołało się na przepisy u.p.t.u, które określają, że udzielenie pożyczki jest odpłatnym świadczeniem usług na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu VAT. Jednakże umowa pożyczki może korzystać ze zwolnienia z podatku, jeśli Pożyczkodawca nie zrezygnował z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 22 u.p.t.u.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że Pożyczkodawca będzie podatnikiem VAT i wynagrodzenie w postaci odsetek od udzielonych pożyczek korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. Dla pytającego oznacza to, że udzielając pożyczek, będzie musiał rozliczać się z podatku VAT, ale odsetki nie będą opodatkowane. Dla organów administracji skarbowej interpretacja ta będzie miała znaczenie przy ewentualnej kontroli działalności Pożyczkodawcy i ocenie poprawności rozliczeń podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.369.2023.3.MG