W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą odliczenia podatku VAT przez parafię, która składała wniosek o dofinansowanie projektu związane z dostosowaniem kościoła dla osób niepełnosprawnych. Według KIS, parafia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, co budzi wątpliwości i może mieć konsekwencje dla innych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Artykuł analizuje stanowisko KIS i przedstawia jego implikacje dla parafii i innych organizacji.

Dostosowaniem kościoła dla osób niepełnosprawnych a VAT

Parafia (…) złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (…) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (…). Celem projektu jest zachowanie zabytkowego budownictwa sakralnego poprzez dostosowanie kościoła parafialnego dla osób niepełnosprawnych. Parafia poprosiła o interpretację w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabyć towarów i usług, objętych umową o dofinansowanie Projektu.

Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego

Według KIS, Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabyć towarów i usług, objętych umową o dofinansowanie Projektu. Powodem jest fakt, że Parafia nie prowadzi działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie określają, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie zarejestrowanym czynnym podatnikom VAT, którzy wykorzystują towary i usługi do czynności opodatkowanych.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabyć towarów i usług objętych umową o dofinansowanie Projektu. Parafia nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Dlatego też nie spełnia warunków umożliwiających odliczenie podatku naliczonego. Równocześnie, interpretacja ta ma implikacje dla innych podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie projektów, ale nie prowadzą działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.37.2023.1.AS