Oto stanowisko Krajowej Izby Skarbowej (KIS) w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT z zakupów towarów i usług w ramach programu ochrony przeciwpożarowej. Wnioskodawca, park, zadał pytanie dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT z tych zakupów. Artykuł analizuje argumenty KIS i wyjaśnia zasady odliczania podatku VAT w tym kontekście.

Czy park ma prawo do odliczenia VAT od zakupów sprzętu przeciwpożarowego w ramach programu ochrony przeciwpożarowej?

Wnioskodawca, którym jest Park (...), zwrócił się z zapytaniem do organów administracji skarbowej dotyczącym prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od czynności związanych z zakupami towarów i usług realizowanych w ramach programu ochrony przeciwpożarowej. Park planuje realizować program dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obejmuje zakupy sprzętu przeciwpożarowego oraz realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. Wnioskodawca zapytał o możliwość odliczenia podatku VAT z tych zakupów.

Brak prawa do odliczenia VAT od czynności związanych z zakupami towarów i usług w ramach prowadzonego programu ochrony przeciwpożarowej

Według oceny Krajowej Izby Skarbowej (KIS) Parkowi (...) nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupami towarów i usług realizowanych w ramach programu ochrony przeciwpożarowej. KIS uzasadnia to tym, że Park nie będzie prowadził w tym zakresie działalności opodatkowanej i nie będzie osiągał z tego tytułu przychodu opodatkowanego. Działania związane z ochroną przeciwpożarową są integralną częścią działalności statutowej Parku, która polega na ochronie przyrody i bioróżnorodności przed pożarami niszczącymi ekosystemy. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, odliczenie podatku VAT przysługuje jedynie w przypadku wykorzystywania nabywanych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowanie

Wnioskodawca, czyli Park (...), nie będzie mógł odliczyć podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupami towarów i usług realizowanych w ramach programu ochrony przeciwpożarowej. Organ administracji skarbowej stwierdził, że Park nie będzie prowadził w tym zakresie działalności opodatkowanej i nie będzie osiągał z tego tytułu przychodu opodatkowanego. Działania związane z ochroną przeciwpożarową są integralną częścią statutowej działalności Parku, która polega na ochronie przyrody i bioróżnorodności. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, odliczenie podatku VAT przysługuje jedynie w przypadku wykorzystywania nabywanych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.40.2023.1.MK