Gmina przeprowadziła ważne przedsięwzięcie infrastrukturalne, które zostało sfinansowane przez europejski fundusz rozwoju regionalnego. Teraz pojawia się pytanie, czy gmina ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług związany z tym projektem. W niniejszym artykule dokonamy interpretacji podatkowej, analizując przepisy prawne dotyczące odliczenia podatku i roli organów władzy publicznej w kontekście realizacji zadań publicznych. Czy gmina będzie miała możliwość skorzystania z tego odliczenia? Przeczytaj dalszy tekst, aby poznać nasze stanowisko w tej sprawie.

Czy gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług za inwestycje w infrastrukturę transportu publicznego?

Gmina (...) zrealizowała przedsięwzięcie pod nazwą "(...)". Projekt ten został współfinansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt obejmował budowę zatok autobusowych, peronów, wiat przystankowych, dróg rowerowych oraz inne działania związane z infrastrukturą transportu publicznego.

Czy Gmina (...) ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy ponoszonych wydatkach związanych z budową infrastruktury technicznej?

Stanowisko podatnika: Na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednak w opisanym przypadku, Gmina (...) nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wydatki związane z budową infrastruktury nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Brak możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie budowy infrastruktury technicznej

Gmina (...) posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne, w tym związane z infrastrukturą transportu publicznego. Jednakże, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikiem nie jest organ władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa.

Podsumowując, Gmina (...) nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy ponoszonych wydatkach związanych z budową infrastruktury technicznej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.32.2023.1.PS