Muzeum, będące samorządową instytucją kultury, zyskało potwierdzenie zwolnienia podatkowego od podatku VAT w związku z realizacją inwestycji dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przebudowa zabytkowego budynku, mająca na celu stworzenie nowej funkcji kulturalnej, ekspozycji i ścieżki edukacyjnej, nie będzie obciążona podatkiem. Organ administracji skarbowej potwierdził, że muzeum, jako podmiot prawa publicznego o charakterze kulturalnym, nie musi odliczać podatku VAT od tej inwestycji.

VAT od inwestycji finansowanej ze środków UE

Wnioskodawcą jest Muzeum, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury Miasta. Muzeum realizuje inwestycję pod nazwą "(...)", która jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Inwestycja polega na renowacji zabytkowego budynku w celu nadania mu funkcji kulturalnych, stworzeniu ekspozycji oraz stworzeniu ścieżki kulturalnej wyposażonej w pomoce naukowe. Budynek, sprzęt i pomoce naukowe nie będą przeznaczone do działalności zarobkowej, a zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z prowadzoną inwestycją

Na podstawie art. 43 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, Muzeum korzysta ze zwolnienia podatkowego jako podmiot prawa publicznego o charakterze kulturalnym. W związku z tym, Muzeum nie odlicza podatku VAT od realizowanej inwestycji, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponieważ inwestycja nie generuje przychodów i nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych, nie występuje obowiązek odliczenia podatku VAT.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Muzeum postępuje prawidłowo, nie odliczając podatku VAT od prowadzonej inwestycji dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z przepisami prawa, Muzeum, jako podmiot prawa publicznego o charakterze kulturalnym, korzysta ze zwolnienia podatkowego. W związku z tym inwestycja nie generuje obowiązku odliczenia podatku VAT. Wnioskodawca może kontynuować realizację inwestycji zgodnie z uzyskaną interpretacją. Organ administracji skarbowej potwierdził brak obowiązku odliczenia podatku VAT w tym przypadku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.618.2022.1.SN