W artykule przedstawiono interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą zwolnienia przedmiotowego w zakresie usług związanych z nauką języków obcych. Wnioskująca spółka, będąca podatnikiem VAT, zadała pytanie dotyczące objęcia tych usług zwolnieniem przedmiotowym. Według stanowiska KIS, zwolnienie to ma zastosowanie niezależnie od podmiotu świadczącego usługę i nabywcy dobra. Wprowadzenie tej interpretacji może mieć istotne konsekwencje dla podatnika, który będzie mógł kontynuować swoją działalność bez obciążenia klientów dodatkowym podatkiem VAT.

Nauka języków obcych. Czy przysługuje zwolnienie przedmiotowe VAT?

Wnioskująca spółka jest podatnikiem podatku VAT i prowadzi różne rodzaje aktywności gospodarczych, w tym naukę języków obcych. Spółka nie jest jednostką oświatową ani uczelnią, a usługi związane z nauką języków obcych świadczone są samodzielnie przez pracowników na podstawie umowy o pracę. Usługi te nie są związane z innymi dobrami lub usługami i nie mają charakteru elementu usługi kompleksowej. Wnioskodawca nie świadczy również innych usług związanych z kształceniem, oprócz nauki języków obcych. Wątpliwość podatnika dotyczy objęcia tych usług zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług związanych z nauką języków obcych

Według stanowiska KIS, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jasno określają, że przedmiotem opodatkowania jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Jednak istnieją pewne wyjątki od tej ogólnej zasady. W przypadku usług związanych z nauką języka obcego, zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie. Zwolnienie to nie jest uzależnione od innych czynników, takich jak podmiot świadczący usługę lub nabywca dobra, i ma charakter ogólny. Ograniczenia dotyczące usług związanych z nauką języków obcych zostały jasno określone w innych przepisach ustawy, a w przypadku braku takich ograniczeń, należy stosować zwolnienie przedmiotowe.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS/MF, wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług związanych z nauką języków obcych. Oznacza to, że spółka nie musi naliczać podatku VAT od tych usług. Wynika z tego, że podatnik może kontynuować swoją działalność związaną z nauką języków obcych bez obciążenia klientów dodatkowym podatkiem. Dla organów administracji skarbowej wynika z tej interpretacji, że należy stosować zwolnienie przedmiotowe w przypadku usług związanych z nauką języków obcych, bez względu na podmiot świadczący usługę lub nabywcę dobra.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.261.2023.2.AK