Stowarzyszenie, zajmujące się realizacją projektów na obszarze czterech gmin, zwróciło się do organów administracji skarbowej z pytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT związanej z realizacją tych projektów. W odpowiedzi otrzymali negatywną interpretację indywidualną, która wyklucza możliwość zwrotu podatku VAT. Artykuł analizuje to stanowisko i jego konsekwencje dla stowarzyszenia.

VAT w związku z realizacją projektów

Stowarzyszenie X, składające się z partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych, zostało powołane do realizacji różnych celów na obszarze czterech gmin. Członkowie Stowarzyszenia płacą składki członkowskie na ustalonych zasadach. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest podatnikiem VAT, a wszystkie świadczenia dla beneficjentów projektów są udzielane nieodpłatnie. Stowarzyszenie X realizuje projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a koszty związane z realizacją tych projektów są uznawane za koszty kwalifikowalne. W zapytaniu pytający pyta, czy Stowarzyszenie X ma możliwość zwrotu podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją tych projektów.

Stowarzyszenie nie jest uprawnione do zwrotu VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Stowarzyszenie X nie może uzyskać zwrotu podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją projektów. Podstawą tego stanowiska jest interpretacja indywidualna wydana przez organy administracji skarbowej w dniu 27 lutego 2018 roku.

Podsumowanie

W świetle interpretacji indywidualnej organów administracji skarbowej, Stowarzyszenie X nie jest uprawnione do zwrotu podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją projektów. To oznacza, że Stowarzyszenie nie może odzyskać tych kosztów, co może mieć znaczenie dla jego budżetu i finansowania dalszych projektów. Z drugiej strony, organy administracji skarbowej potwierdzają, że Stowarzyszenie X nie jest zobowiązane do opłacania podatku VAT ani składania deklaracji VAT-7, co może być korzystne dla Stowarzyszenia i jego członków.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.177.2023.1.MS