Gmina złożyła wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji dotyczącej obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z budową placu zabaw i innych inwestycji dofinansowanych ze środków UE. KIS odpowiedziała, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ nie jest uznawana za podatnika VAT w zakresie realizowanych zadań. Artykuł omawia stanowisko KIS oraz konsekwencje dla gminy w celu dokładniejszego zrozumienia przepisów dotyczących obniżania podatku należnego.

Inwestycja w plac zabaw i siłownię plenerową. Co z VAT?

Gmina (...) złożyła wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji dotyczącej obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji "(...)" dofinansowywanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (...). Gmina zawarła umowę z Samorządem Województwa (…) o przyznaniu pomocy na realizację projektu budowy tematycznego placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy wypoczynku oraz organizację szlaku pieszo-rowerowego. Gmina zapytała, czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tymi inwestycjami.

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

KIS odpowiedziała, że Gmina (…) nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy wypoczynku oraz organizacją szlaku pieszo-rowerowego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje podatnikowi VAT, który wykorzystuje towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina nie jest uznawana za podatnika VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z tym, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanych z tymi inwestycjami.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że Gmina (…) nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy wypoczynku oraz organizacją szlaku pieszo-rowerowego. Jest to spowodowane tym, że Gmina nie jest uznawana za podatnika VAT w zakresie realizowanych zadań. Wnioskodawca powinien uwzględnić to stanowisko przy rozliczaniu podatku VAT związanych z tymi inwestycjami. Organom administracji skarbowej przypomina się zasady dotyczące odliczenia podatku VAT i wykorzystywania go do wykonywania czynności opodatkowanych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.4.2023.2.MS