Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej. W związku z tym, zapytała organy skarbowe, czy będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją inwestycji. Niestety, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) negatywnie odpowiedziała, powołując się na brak związku wydatków z czynnościami opodatkowanymi. Oznacza to, że gmina nie będzie mogła zaliczyć tych kosztów do projektu i otrzymać dofinansowania. Ta interpretacja ma również znaczenie dla innych podatników VAT.

Przebudowy drogi wewnętrznej a VAT

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT i złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek dotyczy projektu przebudowy drogi wewnętrznej, mającej na celu poprawę warunków komunikacyjnych. Gmina chciała zaliczyć koszty podatku VAT związane z realizacją inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu i otrzymać do nich dofinansowanie. Złożyła zapytanie, czy będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących realizację zadania, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu.

Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia VAT z faktur dokumentujących realizację zadania

Według odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją przebudowy drogi wewnętrznej. Odpowiedź powołuje się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który przewiduje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w przypadku wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponieważ inwestycja nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gmina nie spełnia warunków do odliczenia podatku naliczonego.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji KIS/MF wynika, że Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją przebudowy drogi wewnętrznej. Powodem jest brak związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT. Interpretacja ta ma konsekwencje dla Gminy, ponieważ nie będzie mogła zaliczyć tych wydatków do kosztów kwalifikowalnych projektu i otrzymać do nich dofinansowania. Z drugiej strony, organy administracji skarbowej mają potwierdzone stanowisko, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, co ma znaczenie dla innych podatników VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.8.2023.1.PM