Zakład opieki zdrowotnej, posiadający osobowość prawną i wpisany do rejestru, zadał pytanie dotyczące możliwości odliczenia VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu dotyczącego rehabilitacji pacjentów po COVID-19. Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że zakład nie ma prawa do odliczenia VAT z uwagi na brak czynności opodatkowanych w ramach projektu.

VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu rehabilitacji pacjentów po COVID-19

Osoba składająca zapytanie, Zakład Opieki Zdrowotnej (...), posiada osobowość prawną i jest wpisana do krajowego rejestru sądowego oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zakład świadczy usługi medyczne, takie jak leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna, usługi ambulatoryjne i diagnostyka. W ramach projektu (...) o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...), Zakład planuje zakupić sprzęt i aparaturę medyczną do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Zakład chciał dowiedzieć się, czy ma prawo odliczyć VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacją tego projektu.

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

KIS/MF odpowiedziało, że Zakład Opieki Zdrowotnej nie ma prawa odliczyć VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT naliczonego, jeśli nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku projektu (...) o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...), Zakład Opieki Zdrowotnej nie będzie wykonywać żadnych czynności opodatkowanych, które mogłyby zostać uznane za dostawę towarów lub świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT. Chociaż Zakład jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS/MF, Zakład Opieki Zdrowotnej nie może odliczyć VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu (...) o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...). Pomimo że Zakład jest czynnym podatnikiem VAT, brak czynności opodatkowanych związanych z projektem uniemożliwia mu skorzystanie z prawa do odliczenia VAT. Wnioskiem dla Zakładu jest konieczność uwzględnienia tego ograniczenia w planowanych wydatkach na realizację projektu. Dla organów administracji skarbowej interpretacja ta stanowi precedens, który potwierdza, że w przypadku podobnych projektów, gdzie nie ma czynności opodatkowanych, nie można odliczać VAT od zakupu towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.248.2023.2.MB