Artykuł analizuje możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT dla usług świadczonych przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Organ administracji skarbowej potwierdził, że podatnik spełnia warunki tego zwolnienia, co oznacza brak konieczności naliczania i odprowadzania podatku od tych usług. Interpretacja ta ma istotne konsekwencje zarówno dla podatnika, jak i dla organów skarbowych.

Czy świadczenie usługi zaliczanej do podklasy PKD 70.22 korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

W dniu ... czerwca 2023 r. podatnik rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadcząc usługi w zakresie rozwoju biznesu i sprzedaży produktu dla zagranicznej firmy. Podatnik zwrócił się do organu administracji skarbowej z zapytaniem, czy ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w związku z tymi usługami.

Podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT

Organ administracji skarbowej odpowiedział, że podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ podkreślił, że usługi świadczone przez podatnika mają charakter osobisty i nie należą do usług doradczych. Ponadto, żadne z zadań nie ma charakterystyki doradczej (porad, opinii, wyjaśnień), a są bezpośrednim działaniem w firmie.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu administracji skarbowej, że podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT w związku z usługami, które świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie musi naliczać i odprowadzać podatku od tych usług. Interpretacja ta ma zatem korzystne konsekwencje dla pytającego, który może prowadzić swoją działalność gospodarczą bez obciążenia podatkiem VAT. Z kolei dla organów administracji skarbowej wynika z niej, że podatnik spełnia warunki zwolnienia podmiotowego i nie jest zobowiązany do płacenia VAT od swoich usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.395.2023.2.AM