W artykule omawiamy kwestię opodatkowania wycofania budynku handlowo-usługowego z majątku spółki cywilnej i przekazania go na cele osobiste wspólników. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać pełną informację na ten temat.

Wycofanie budynku handlowo-usługowego z majątku spółki a VAT

W zapytaniu zadanym we wniosku o interpretację podatkową przez Spółkę Cywilną "..." do organów administracji skarbowej, przedstawiono następujące informacje:

Spółka posiada grunty, na których został wybudowany pawilon handlowo-usługowy przez "..." Spółka Cywilna. Budynek został przekazany do użytkowania 18 października 2004 r. i wtedy doszło do pierwszego zasiedlenia. Budynek został zakwalifikowany jako KŚT-103 i jest obecnie amortyzowany. Spółka Cywilna jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, a więc przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT-u.

Spółka planuje wycofać budynek z majątku spółki i przekazać go na cele osobiste wspólników. W związku z tym, zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania tej czynności podatkiem VAT.

Czy wycofanie budynku handlowo-usługowego z majątku Spółki do majątku prywatnego wspólników stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, czy będzie czynnością zwolnioną z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

Zwolnienie z VAT dla wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego wspólników spółki

W odpowiedzi na zapytanie zadane przez Spółkę Cywilną "..." organy administracji skarbowej przedstawiły następujące stanowisko:

Przeniesienie przez Państwa na rzecz wspólników bez wynagrodzenia, nakładów inwestycyjnych poniesionych na budynek handlowo-usługowy, posadowiony na gruncie niebędącym własnością Spółki, będzie stanowić nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, zrównane z odpłatnym świadczeniem, podlegające opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie zwrócić uwagę należy, że dla opisanej czynności zbycia nakładów przepisy podatku od towarów i usług nie przewidują zwolnienia od podatku. Zatem ich zbycie będzie opodatkowane stawką podatku właściwą dla przedmiotu świadczenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.351.2023.1.MSO