Artykuł przedstawia interpretację organu administracji skarbowej dotyczącą zwolnienia z VAT dla usług szkoleniowych w branży medycznej. Wnioskodawca, prowadzący platformę szkoleniową dla osób związanych z medycyną, szukał potwierdzenia, czy jego usługi podlegają zwolnieniu z VAT zgodnie z przepisami unijnymi. Organ administracji skarbowej, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), stwierdził, że usługi szkoleniowe mogą być objęte zwolnieniem, niezależnie od formy świadczenia, jeśli spełniają określone warunki dotyczące kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. Ta interpretacja może mieć znaczenie zarówno dla Wnioskodawcy, jak i dla innych podmiotów świadczących usługi szkoleniowe w branży medycznej.

Usługi szkoleniowe w branży medycznej a VAT

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie szkoleń medycznych i udostępniania materiałów online dla osób z branży medycznej. Posiada internetową platformę szkoleniową, na której oferuje różne kursy dla studentów medycyny, lekarzy, lekarzy dentystów i osób ubiegających się o nostryfikację dyplomu lekarza w Polsce. Wnioskodawca twierdzi, że jego usługi szkoleniowe są objęte zwolnieniem z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a).

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla usług szkoleniowych świadczonych dla lekarzy

Organ administracji skarbowej, czyli Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), w swojej interpretacji podatkowej wypowiedział się na temat ustalenia, czy usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę kwalifikują się do zwolnienia z VAT. KIS odniosło się do przepisów unijnych oraz krajowych regulujących zwolnienie z VAT dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania.

KIS zauważyło, że polski przepis regulujący zwolnienie z VAT jest nieprawidłowo zaimplementowany i niezgodny z przepisami unijnymi, które nie uzależniają zwolnienia od świadczenia usług w określonych formach czy na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. KIS podkreśliło, że usługi kształcenia zawodowego obejmują nauczanie bezpośrednio związane z branżą lub zawodem oraz nauczanie mające na celu uzyskanie lub aktualizację wiedzy do celów zawodowych.

KIS powołało się na rozporządzenie Rady UE Nr 282/2011 oraz dyrektywę 2006/112/WE, które potwierdzają, że usługi szkoleniowe mogą być objęte zwolnieniem od podatku VAT, jeśli spełniają określone warunki dotyczące kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji organu administracji skarbowej, KIS, wynika, że usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę mogą być objęte zwolnieniem z VAT, jeśli spełniają warunki określone w przepisach unijnych i niezależnie od formy świadczenia usług.

Dla Wnioskodawcy wynika z tego, że może korzystać ze zwolnienia z VAT na swoje usługi szkoleniowe, co może wpłynąć na poprawę konkurencyjności i przyciągnięcie większej liczby klientów z branży medycznej. Dla organów administracji skarbowej natomiast, interpretacja ta może oznaczać konieczność uwzględnienia tych przepisów podczas oceny podobnych przypadków i zastosowania zwolnienia z VAT dla innych podmiotów świadczących usługi szkoleniowe w branży medycznej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 maja 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.168.2022.2.MC