Gmina stawiła czoła problemowi odliczenia podatku VAT i uzyskania zwrotu w związku z realizacją inwestycji w infrastrukturę turystyczną. Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gmina nie ma podstaw prawnych do odliczenia VAT ani zwrotu podatku. Wynikający z tego wniosek ma istotne konsekwencje dla gminy i innych podobnych projektów. Podamy szczegóły.

Inwestycja turystyczno-rekreacyjna a VAT

Gmina (…) (…) r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (…). W ramach podpisanej umowy została zrealizowana inwestycja (…), która miała na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę proekologicznego placu zabaw z elementami edukacyjnymi w (…). Gmina otrzyma (…)% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji jako pomoc.

Gmina nie ma podstaw prawnych do odliczenia VAT ani zwrotu podatku

W odpowiedzi na pytanie Gminy (…) w odniesieniu do możliwości odliczenia podatku VAT oraz uzyskania zwrotu podatku VAT, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że Gmina nie ma podstaw prawnych ani możliwości odliczenia kwoty podatku VAT należnego od podatku VAT naliczonego, ani uzyskania zwrotu podatku VAT. Podstawą do takiego stanowiska jest to, że Gmina jako czynny podatnik VAT nie zamierza czerpać dochodów ani pożytków z powstałej infrastruktury, a powstałe obiekty nie służą do prowadzenia odpłatnej działalności.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że Gmina (…) nie może odliczyć kwoty podatku VAT należnego od podatku VAT naliczonego oraz nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT związanych z realizacją projektu. Powstałe obiekty nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ich budowa miała na celu stworzenie miejsc rekreacyjnych, a nie generowanie przychodów. Informacja ta ma znaczenie dla Gminy (…) oraz organów administracji skarbowej, które będą mogły stosować się do wydanego stanowiska w przypadku podobnych projektów i wniosków o zwrot podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.187.2023.2.MS