Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W artykule analizujemy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT przez gminę i konsekwencje wynikające z tej interpretacji. Podjęto dyskusję na temat prawidłowego wykorzystania środków publicznych w niekomercyjnych inwestycjach, a także wpływu tego stanowiska na podejmowanie decyzji dotyczących dofinansowania inwestycji samorządowych.

Przebudowa drogi i odbudowa mostu a VAT

Gmina (...) złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „(...)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego programu Gmina (...) planuje przebudowę drogi gminnej oraz odbudowę mostu w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości (...). Całość zadania ma charakter niekomercyjny i będzie użytkowana przez mieszkańców bezpłatnie. Planowany koszt inwestycji wynosi (…) zł, a wnioskowana kwota dotacji to (…) zł.

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT

Według Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Gmina (...) jako jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponieważ inwestycja Gminy (...) nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi, Gmina nie może odliczyć podatku VAT.

Podsumowanie

Powyższe oznacza, że Gmina (...) nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji, ponieważ inwestycja ta nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Ta interpretacja ma konsekwencje zarówno dla Gminy (...) jako podatnika VAT, który nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jak i dla organów administracji skarbowej, które muszą uwzględnić ten fakt przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.194.2023.1.AW