Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nie podlega opodatkowaniu VAT. Według miasta, takie transakcje stanowią jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości i nie wpływają na obowiązek doliczenia podatku VAT. Ta kluczowa informacja może mieć znaczący wpływ na podobne transakcje w przyszłości.

Sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego a VAT

Zdarzenie polega na planowanej sprzedaży nieruchomości przez miasto, która została uprzednio oddana w użytkowanie wieczyste. Nieruchomość ta została zabudowana budynkiem bufetu, a następnie przeniesiona na rzecz Spółdzielni, która sprzedała ją małżonkom. Małżonkowie zwrócili się do miasta z wnioskiem o sprzedaż działki. Pytanie dotyczy opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT.

Sprzedaż nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste, dokonywana na rzecz użytkownika wieczystego, nie podlega VAT

Zdaniem Miasta, sprzedaż nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste, dokonywana na rzecz użytkownika wieczystego, nie podlega opodatkowaniu VAT. Uważa się, że czynność ta stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, a nie wpływa na "władztwo do rzeczy", które użytkownik wieczysty już uzyskał w momencie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Podsumowanie:

Wynika z interpretacji, że planowana sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nie podlega opodatkowaniu VAT. Zdaniem Miasta, sprzedaż ta stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, a nie nową dostawę towaru. Dla pytającego oznacza to brak konieczności doliczenia podatku VAT do ceny sprzedaży. Interpretacja ta może mieć wpływ na inne podmioty planujące podobne transakcje, które również mogą być zwolnione z obowiązku opodatkowania VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.371.2023.1.KW