Artykuł przedstawia problematykę odliczania podatku VAT od zakupu samochodów elektrycznych przez spółki z o.o. w Polsce. Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, jeśli współczynnik struktury sprzedaży wynosi 0%, spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedstawione stanowisko ma istotne konsekwencje dla firm, które planują wykorzystanie samochodów elektrycznych w działalności gospodarczej. Artykuł analizuje to zagadnienie na podstawie różnych interpretacji i stanowi ważną informację dla podatników VAT.

Współczynnik struktury sprzedaży a VAT

Spółka z o.o. (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach swojej działalności gospodarczej spółka świadczy zarówno czynności zwolnione z opodatkowania, jak i czynności opodatkowane VAT. Wnioskodawca wylicza współczynnik struktury sprzedaży, który nie przekracza 2% i zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT uznaje, że wynosi on 0%. Wnioskodawca nabył kilka samochodów elektrycznych w ramach programu "Mój Elektryk" i planuje ich wykorzystanie w działalności gospodarczej.

Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od nabytych samochodów elektrycznych

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z dnia 1 marca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.5.2021.2.ŻR, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych samochodów elektrycznych. Choć Wnioskodawca korzysta z przysługującego mu uprawnienia określonego w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT i uznaje, że proporcja wynosi 0%, to nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analogiczne stanowisko potwierdził także Dyrektor KIS w innych interpretacjach, m.in. z dnia 1 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.620.2020.1.MJ, z dnia 23 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.641.2021.2.ABU oraz z dnia 5 maja 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1- 3.4012.96.2022.1.AG.

Podsumowanie

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych samochodów elektrycznych, które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej, jeśli stosowany przez niego współczynnik struktury sprzedaży wynosi 0%. Wynika to z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej i wprowadzonego przez nią stanowiska. Dla Wnioskodawcy oznacza to, że nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego od zakupionych samochodów. Dla organów administracji skarbowej stanowisko to potwierdza konsekwentne interpretowanie przepisów dotyczących odliczeń VAT od samochodów elektrycznych w przypadku, gdy współczynnik struktury sprzedaży wynosi 0%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.225.2023.2.MG