Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu, które ma służyć ochronie zdrowia. Jednakże, według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), przedsiębiorstwo nie może odliczyć podatku VAT związanego z programem. Interpretacja ta ma wpływ na kwotę dofinansowania oraz podkreśla istotę zwolnienia podatku VAT dla czynności związanych z ochroną zdrowia. Szczegóły w dalszej części artykułu.

VAT przy zakupie samochodu związanego z ochroną zdrowia

Przedsiębiorstwo (…) składa wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu w ramach programu priorytetowego nr (…). W związku z tym, złożono oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT. Przedsiębiorstwo (…) jest płatnikiem podatku VAT, wykonuje czynności zwolnione od podatku VAT związane z ochroną zdrowia oraz osiąga przychody z wynajmu pomieszczeń i urządzeń, udostępniania miejsca parkingowego, dezynfekcji i sterylizacji. Samochód osobowy (…) zakupiony w ramach programu priorytetowego będzie służył wyłącznie czynnościom związanym z ochroną zdrowia, które podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

Przedsiębiorstwo nie może odliczyć podatku VAT związanego z programem

Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), przedsiębiorstwo (…) nie ma możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w ramach realizowanego programu priorytetowego nr (…). Zakup samochodu osobowego (…) związany z prowadzoną działalnością ochrony zdrowia nie uprawnia do odliczenia podatku VAT, ponieważ podatek ten jest związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi i nie podlega odliczeniu.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że przedsiębiorstwo (…) nie może obniżyć podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w ramach programu priorytetowego nr (…). Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla czynności związanych z ochroną zdrowia wyklucza możliwość odliczenia tego podatku. W związku z tym, przedsiębiorstwo nie może skorzystać z takiego odliczenia podatku VAT, co ma wpływ na wielkość kwoty dofinansowania.

Dla organów administracji skarbowej wynika z interpretacji, że w przypadku zakupu samochodu osobowego związanego z czynnościami objętymi zwolnieniem od podatku VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od naliczonego podatku VAT. Organ ten powołuje się na odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które wykluczają odliczenie podatku VAT w przypadku czynności zwolnionych od tego podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.447.2023.1.MG