Artykuł przedstawia stanowisko organu egzekucyjnego w sprawie zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji sądowej. Autor informuje, że w odpowiedzi na wniosek komornika, organ uznał, że taka sprzedaż nie spełnia warunków zwolnienia. Artykuł omawia przepisy prawne oraz konsekwencje tego stanowiska dla nabywców nieruchomości.

VAT przy sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji sądowej

Komornik sądowy w (...) (...) otrzymał wniosek o prowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi (...), który dotyczył sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej. Wnioskodawca domagał się zwolnienia tej sprzedaży od podatku VAT. Dłużnik posiadał nieruchomość od daty (...) roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer (...) od (...) Sp. z o.o. Sprawa została przekazana do Komornika Sądowego w celu dokonania egzekucji.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji sądowej nie będzie zwolniona z VAT

W odpowiedzi na zapytanie, organ egzekucyjny stwierdził, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji sądowej nie będzie zwolniona od podatku VAT. W uzasadnieniu powołał się na przepis art. 43 ust. 21 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że jeżeli organy egzekucyjne nie uzyskają niezbędnych informacji od dłużnika, to warunki zastosowania zwolnień od podatku VAT nie są spełnione.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji organu stanowisko oznacza, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji sądowej nie będzie zwolniona od podatku VAT. Oznacza to, że kupujący nieruchomość będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT od ceny nabycia. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji sądowej, należy wymagać od nabywcy opłaty podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.218.2023.1.MS