W artykule omawiamy zagadnienie odzyskiwania podatku od towarów i usług w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zwróciło się do organu administracji skarbowej w celu uzyskania informacji na ten temat. Organ stwierdził, że Stowarzyszenie nie będzie mogło odzyskać VATu, ponieważ wszystkie ich działania są nieodpłatne, a nabyte towary i usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiamy wynik interpretacji oraz konsekwencje dla Stowarzyszenia.

VAT w związku z przeprowadzeniem warsztatów aktywizujących

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania złożyło zapytanie o możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT. Projekt obejmuje przeprowadzenie warsztatów aktywizujących oraz zakup materiałów promocyjnych, które nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Stowarzyszenie nie będzie mogło odzyskać podatku VAT w związku z realizacją projektu

Według Krajowej Informacji Skarbowej, wszystkie działania Stowarzyszenia są i będą nieodpłatne, a nabyte towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Przyznana pomoc w ramach projektu będzie wykorzystywana do świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT, co oznacza, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od nabywanych towarów i usług w ramach tego projektu.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu administracji skarbowej, że Stowarzyszenie nie będzie mogło odzyskać podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. Wszystkie działania Stowarzyszenia są nieodpłatne, a nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie będzie świadczyć usługi zwolnione z podatku VAT w ramach projektu, co oznacza brak prawa do odliczenia podatku od nabywanych towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.769.2022.1.JM