Stowarzyszenie realizujące zadanie grantowe związane z aktywnością społeczną i integracją mieszkańców zadało pytanie organowi podatkowemu dotyczące możliwości odliczenia VAT. Według interpretacji organu, stowarzyszenie nie jest uprawnione do takiego odliczenia, ponieważ wykonuje czynności statutowe zwolnione z tego podatku. Oznacza to, że stowarzyszenie nie będzie mogło odzyskać poniesionego VAT. Przeczytaj artykuł, aby poznać szczegóły.

Realizacja projektu grantowego a VAT

Stowarzyszenie (…) zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie podpisało umowę o powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania (…) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie polegać ma na organizacji działań skierowanych do mieszkańców w zakresie aktywności społecznej i integracji mieszkańców. Stowarzyszenie zwróciło się do organu podatkowego z pytaniem, czy może odliczyć VAT poniesiony w ramach realizacji tego zadania.

Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia VAT

Organ podatkowy, powołując się na przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdził, że Stowarzyszenie wykonuje wyłącznie czynności statutowe, które są zwolnione z VAT. W związku z tym, Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu podatkowego, że Stowarzyszenie (…) nie może odliczyć VAT poniesionego w ramach realizacji zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego. Jest to wynikiem faktu, że Stowarzyszenie wykonuje czynności statutowe, które są zwolnione z VAT. Dla Stowarzyszenia oznacza to brak możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

Dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że Stowarzyszenie nie spełnia warunków umożliwiających odliczenie VAT, gdyż jego działalność jest zwolniona z tego podatku. Organ podatkowy potwierdził zatem, że Stowarzyszenie nie jest uprawnione do odliczenia podatku naliczonego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.80.2023.1.MC