W artykule omawia się kwestię zwolnienia od podatku VAT przy darowaniu nieruchomości gruntowej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik, który nabawił tę nieruchomość w latach 2004 i 2008, zamierza przekazać ją swojemu dziecku. Organizacje skarbowe wskazują, że zwolnienie od podatku VAT jest możliwe, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, takich jak upływ dwóch lat od rozpoczęcia użytkowania nieruchomości na cele własne. Czytelnik dowie się, jakie są konkretnie zasady zwolnienia oraz jakie implikacje podatkowe towarzyszą takiej darowiźnie.

Darowizna nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej a VAT

Podatnik, który nabył nieruchomość gruntową w 2004 i 2008 roku, zamierza przekazać ją w formie darowizny swojemu dziecku, aby prowadziło na niej działalność gospodarczą. Nieruchomość ta nie była dotychczas przedmiotem sprzedaży ani najmu, a od 2008 roku była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Pytanie dotyczyło zwolnienia od podatku VAT w przypadku takiej darowizny.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT darowizny nieruchomości zabudowanej

Według organów administracji skarbowej, w przedstawionym stanie faktycznym dochodzi do zwolnienia od podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa nieruchomości (również nieodpłatna) jest zwolniona z podatku, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawa następuje w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, lub gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Pierwsze zasiedlenie oznacza oddanie do użytkowania nieruchomości pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi na potrzeby własne po wybudowaniu lub ulepszeniu, przy spełnieniu określonych warunków. Jednak, aby skorzystać z opisanego zwolnienia, sprzedaż nieruchomości musi nastąpić po upływie dwóch lat od rozpoczęcia jej użytkowania na własne potrzeby.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organów administracji skarbowej, że w przedstawionym przypadku podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT przy darowaniu nieruchomości wraz z budynkiem. Jednakże warunkiem koniecznym jest upływ dwóch lat od rozpoczęcia użytkowania nieruchomości na własne potrzeby przed dokonaniem darowizny. To oznacza, że jeśli nieruchomość była używana na cele własne przez mniej niż dwa lata, to nie będzie możliwe skorzystanie z opisanego zwolnienia.

Dla pytającego oznacza to, że w przypadku spełnienia warunków zwolnienia, darowizna nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Dla organów administracji skarbowej informacja ta stanowi wykładnię przepisów dotyczących zwolnień od podatku VAT w przypadku darowizn nieruchomości w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.14.2023.2.JG