Gmina planująca usuwanie wyrobów zawierających azbest złożyła wniosek o dotację, jednak rozczarowującą odpowiedź otrzymała od organu administracji skarbowej. Według interpretacji, gmina nie będzie mogła odzyskać podatku VAT związanego z realizacją tego przedsięwzięcia. Brak związku między nabytymi towarami i usługami a opodatkowanymi czynnościami to przyczyna, dla której gmina nie spełnia warunków do odzyskania podatku. Ta informacja ma istotne znaczenie dla samorządów, które może to wpłynąć na ich decyzje dotyczące finansowania inwestycji.

Usuwanie wyrobów azbestowych a VAT

Gmina (...) zamierza przystąpić do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W tym celu złożyła wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...). Gmina planuje pokryć część kosztów z własnych środków, a resztę uzyskać w formie dotacji. Gmina zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku VAT. Zapytanie dotyczyło możliwości odzyskania podatku VAT związanej z realizacją przedsięwzięcia.

Gmina nie będzie mogła odzyskać podatku VAT związanego z realizacją tego przedsięwzięcia

Organ administracji skarbowej, w tym przypadku Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) odpowiedziała, że Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT związanej z planowaną realizacją przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem odliczenia podatku VAT naliczonego jest istnienie związku między nabytymi towarami i usługami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W tym przypadku nie ma takiego związku, dlatego Gmina nie spełnia warunków do odzyskania podatku VAT.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu, że Gmina (...) nie będzie mogła odzyskać podatku VAT związanej z realizacją przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest. Nie spełniony został warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który wymaga istnienia związku między nabytymi towarami i usługami, a wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi. Informacja ta ma znaczenie zarówno dla Gminy, która nie będzie mogła odzyskać podatku VAT, jak i dla organów administracji skarbowej, które będą mogły stosować tę interpretację w przypadku podobnych zapytań innych podmiotów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.42.2023.1.ID