W artykule omawiamy kwestię zakwalifikowania usług pakowania komponentów dla klienta z Danii jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie. Analizujemy stanowisko organów administracji skarbowej oraz przedstawiamy wnioski dotyczące oznaczenia faktury i opodatkowania. Sprawdzamy, czy faktura wystawiona dla klienta z Danii powinna zawierać adnotację NP (odwrotne obciążenie) i czy usługi podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tej kwestii.

Kompleksowe usług pakowania a VAT

Zapytanie dotyczyło kompleksowych usług pakowania komponentów dostarczonych z Danii przez klienta z Danii do pudełek wraz z instrukcjami i blistrami. Usługodawca, będący polską firmą, zakupił również opakowania zbiorcze (kartony) do pakowania wszystkich komponentów. Zapytający pytał, czy można zakwalifikować te prace jako świadczenie usług wewnątrzwspólnotowych i czy faktura wystawiona dla klienta z Danii powinna być oznaczona adnotacją "NP" (odwrotne obciążenie).

Określenie miejsca opodatkowania świadczonych usług oraz możliwości wystawienia faktury z adnotacją "odwrotne obciążenie"

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że całość prac zleconych przez klienta z Danii może być traktowana jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Oznacza to, że faktura wystawiona dla klienta z Danii powinna zawierać adnotację "NP" (odwrotne obciążenie) i nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Usługodawca może zakwalifikować opisane prace jako świadczenie usług wewnątrzwspólnotowych i wystawić fakturę dla klienta z Danii z adnotacją "NP" (odwrotne obciążenie). W związku z tym, Usługobiorca nie będzie opodatkowany w Polsce za te usługi. Dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że należy uwzględnić taką fakturę w rozliczeniach VAT związanych z usługami wewnątrzwspólnotowymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.887.2022.2.AJB