Wojewódzki szpital specjalistyczny spotkał się z problemem braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług wykorzystanych w projekcie dotyczącym wdrożenia usług elektronicznych w ochronie zdrowia. Szpital, zwolniony z VAT na podstawie ustawy, nabył materiały i usługi związane z czynnościami zwolnionymi, co wyklucza możliwość odzyskania podatku naliczonego.

Wdrożenie usług elektronicznych w ochronie zdrowia a VAT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ... jest podmiotem leczniczym, który świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, głównie na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital jest zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Szpital nabywa materiały i usługi, od których zazwyczaj nie odlicza podatku VAT ze względu na ich związek z czynnościami zwolnionymi. Szpital jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Szpital zakończył realizację projektu pn. "...". Głównym celem projektu było wdrożenie usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia, w tym usług elektronicznych, takich jak e-Potwierdzenie i e-Dokumentacja medyczna pacjenta. Projekt obejmował również dostawę sprzętu komputerowego i modernizację lokalnej sieci komputerowej szpitala. Celem projektu było zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych w formie elektronicznej, poprawa bezpieczeństwa usług medycznych oraz zapewnienie interoperacyjności z platformą krajową. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług na potrzeby projektu zostały wystawione na Szpital. Nabyte towary i usługi były wykorzystywane do świadczenia czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Zgodnie z umową, Szpital jest zobowiązany dostarczyć pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w zakresie zrealizowanego projektu.

Brak prawa do odliczenia VAT w związku ze zrealizowanym projektem

Szpital nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług, które zostały wykorzystane do zrealizowania projektu. Brak prawa do odliczenia wynikał z tego, że te zakupy były i są wykorzystywane do świadczenia czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Szpital nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług użytych do zrealizowania projektu. Powodem braku prawa do odliczenia jest fakt, że te zakupy są związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT. Dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że Szpital powinien potwierdzić brak możliwości odzyskania podatku naliczonego na podstawie umowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.44.2023.1.MGO