Gmina, zarejestrowana jako podatnik VAT, zwróciła się do organów administracji skarbowej o interpretację dotyczącą możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z budową altany rekreacyjnej. W odpowiedzi otrzymała informację, że nabyte czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT nie będą kwalifikowane jako koszt podatkowy.

VAT związany z budową altany rekreacyjnej

W zapytaniu skierowanym do organów administracji skarbowej, Gmina zarejestrowana jako czynny podatnik VAT zwróciła się o interpretację w sprawie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na budowie altany rekreacyjnej. Gmina podkreśliła, że altana rekreacyjna będzie służyła niekomercyjnemu rozwojowi infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości, która ma duży potencjał turystyczny i bogatą historię. Gmina zakupi towarów i usług, których faktury będą wystawiane na nią, jednak te nabyte czynności nie będą podlegać opodatkowaniu VAT.

Gmina nie może odliczyć podatku VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział na zapytanie Gminy, stwierdzając, że Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług. Wskazano, że czynności nabyte w ramach realizacji projektu nie będą podlegały opodatkowaniu VAT, a brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany. Podkreślono również, że altana rekreacyjna nie będzie generować czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a gmina, realizując budowę, nie będzie mogła odzyskać uiszczonego podatku VAT i nie będzie podatnikiem VAT.

Podsumowanie

W wyniku udzielonej interpretacji, Gmina została poinformowana, że nie będzie mogła obniżyć podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanej z realizacją zadania polegającego na budowie altany rekreacyjnej. Wskazano, że nabyte czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT nie będą kwalifikowane jako koszt podatkowy. Gmina nie będzie mogła odzyskać uiszczonego podatku VAT, ponieważ altana rekreacyjna nie będzie generować czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Interpretacja ta będzie istotna dla Gminy w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach projektu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.54.2023.2.AK