Czy sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu VAT? To pytanie często zadawane przez wielu osób zainteresowanych taką transakcją. Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jest jednoznaczna - od sprzedaży nieruchomości w takim przypadku nie trzeba odprowadzać podatku VAT. W artykule przedstawiamy uzasadnienie tego stanowiska i wyjaśniamy, jakie są konsekwencje podatkowe dla osób fizycznych, które nabywają lub sprzedają nieruchomości na cele prywatne.

Sprzedaż mieszkania przez osobę fizyczną a VAT

Zapytanie zostało złożone przez dłużnika Pana (...) reprezentowanego przez adwokata (...). Dłużnik jest osobą fizyczną, który nabył lokal mieszkalny na cele prywatne. Nieruchomość ta nie była wykorzystywana w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dłużnik nie jest zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ani jako czynny podatnik podatku VAT.

Dłużnik zwrócił się z pytaniem, czy od sprzedaży ww. nieruchomości należy odprowadzić podatek VAT.

Zasady opodatkowania VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego

Według odpowiedzi udzielonej przez Krajową Informację Skarbową (KIS), od sprzedaży ww. nieruchomości nie należy odprowadzać podatku VAT.

Osoby fizyczne, które dokonują sprzedaży, przekazania bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, czyli majątku, który nie został nabyty w celu odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, są wykluczone z grona podatników VAT.

Dłużnik jako osoba fizyczna, która nabyła nieruchomość na cele prywatne jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT.

Podsumowanie

Wynika z powyższej interpretacji, że dłużnik nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku VAT od sprzedaży nieruchomości, ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Dla organów administracji skarbowej wynika z tej interpretacji, że w przypadku sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma obowiązku pobierania podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.68.2023.1.GK