W artykule omawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie odliczenia VAT z faktur związanych z zakupem towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina złożyła zapytanie, dotyczące projektu budowy drogi gminnej, mającej poprawić standard i bezpieczeństwo na drogach. Jednak KIS stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku, ponieważ nie wykonuje czynności opodatkowanych. Artykuł analizuje to stanowisko i jego konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego.

VAT z faktur związanych z budową drogi gminnej

Gmina …, zwana dalej "Gminą", złożyła zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie odliczenia podatku naliczonego od faktur związanych z zakupem towarów i usług niezbędnych do zrealizowania projektu "…". Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, która realizuje inwestycję polegającą na budowie drogi gminnej. Droga ma poprawić standard i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz będzie służyć ogółowi społeczeństwa. Gmina zamierza wykorzystać drogę wyłącznie do realizacji zadań własnych i nie będzie ona służyć działalności opodatkowanej.

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

KIS stwierdziła, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur związanych z zakupem towarów i usług niezbędnych do zrealizowania projektu "…". Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest podatnikiem VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych. Ponadto, wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur związanych z zakupem towarów i usług niezbędnych do zrealizowania projektu budowy drogi gminnej. Wynika to z faktu, że Gmina nie jest podatnikiem VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych. Dla Gminy oznacza to, że nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tych wydatków. Natomiast dla organów administracji skarbowej oznacza to, że w przypadku podobnych zapytań od innych jednostek samorządu terytorialnego, powinny stosować podobne stanowisko.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.69.2023.1.MJ