W artykule omawiamy kwestię zwrotu podatku VAT dla stowarzyszenia, które nie jest podatnikiem VAT. Analizujemy stan faktyczny, zgodnie z którym stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Wyjaśniamy również stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej, które potwierdza brak możliwości odzyskania podatku VAT przez stowarzyszenie. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać pełny obraz tej kwestii.

VAT związany z realizacją projektu

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń i działa na podstawie przepisów ustaw. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Stowarzyszenie realizuje projekt o tytule „..” na podstawie zawartej Umowy o przyznaniu pomocy z Województwem. Koszty poniesione przez Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu mogą być kwalifikowane do refundacji VAT.

Stowarzyszenie nie ma możliwości uzyskania zwrotu VAT

Stowarzyszenie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) związku z realizacją operacji pn.: „…”. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatków VAT i prowadząc swoją działalność statutową/realizując operację pn. „…” nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Stowarzyszenie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją operacji pn.: „…”. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatków VAT. Organ administracji skarbowej potwierdził, że Stowarzyszenie nie ma prawa do odzyskania uiszczonego podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.104.2023.1.AK