W artykule omawiamy obowiązek podatkowy pytającego w podatku VAT z tytułu czynszów najmu. Mimo otrzymania postanowienia sądu o wyłącznym prawie do zarządzania nieruchomością, pytający nadal musi odprowadzać VAT. Organy podatkowe wskazują, że umowa najmu stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT, a należności z tytułu najmu powinny być przekazywane na rachunek byłego małżonka po odliczeniu odpowiednich kwot podatkowych. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tej kwestii.

Wyłączne prawo do zarządzania nieruchomością po rozwodzie a obowiązek w VAT z tytułu czynszów najmu

Zgodnie z przedstawionymi w piśmie z 23 marca 2023 r. informacjami, pytający, będący właścicielem nieruchomości wraz z byłym małżonkiem, prowadził działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych znajdujących się na tej nieruchomości. Po rozwodzie, obecnie toczący się proces podziału majątku, pytający otrzymał postanowienie Sądu o wyłącznym prawie do zarządzania nieruchomością w zakresie pobierania pożytków i przychodów z niej. Pytanie dotyczyło obowiązku podatkowego pytającego w podatku od towarów i usług z tytułu czynszów najmu.

Powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu kwot czynszów najmu

W odpowiedzi na pytanie zadane przez pytającego, KIS powołała się na odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi przepisami, obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usług najmu. Wydane postanowienie Sądu o wyłącznym prawie do zarządzania nieruchomością nie zmienia obowiązku podatkowego pytającego.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji organów administracji skarbowej wynika, że pytający nadal ma obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu czynszów najmu, mimo wydania postanowienia Sądu o wyłącznym prawie do zarządzania nieruchomością przez byłego małżonka. Umowa najmu nadal stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT, a należności uzyskane z tytułu najmu powinny być przekazywane na rachunek byłej żony pomniejszone o odpowiednie kwoty podatku VAT i dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.28.2023.3.AKS