Gmina zwraca się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją konkursu edukacyjnego. Projekt Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem artykułu jest analiza stanowiska KIS w tej kwestii oraz przedstawienie konsekwencji dla gminy.

Utworzenie ekopracowni a VAT

Zapytanie zostało złożone przez Gminę (...) w związku z realizacją konkursu pn. "Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w (...)" w ramach projektu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...). Gmina chciała dowiedzieć się, czy ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na realizację tego konkursu.

Gmina nie ma możliwości odliczenia VAT

Według Krajowej Informacji Skarbowej, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na realizację konkursu. Powołuje się ona na art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, który przewiduje prawo do odliczenia podatku VAT tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku realizacji projektu mającego na celu edukację ekologiczną uczniów szkoły, Gmina nie spełnia tego warunku i nie może odliczyć podatku VAT.

Podsumowanie

W wyniku udzielonej interpretacji wynika, że Gmina (...) nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją konkursu "Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w (...)", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...). Oznacza to, że Gmina będzie musiała ponieść pełny koszt podatku VAT związany z tym projektem. Dla organów administracji skarbowej natomiast, wynika z interpretacji, że w przypadku podobnych projektów edukacyjnych, Gminy nie powinny oczekiwać możliwości odliczenia podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.189.2023.1.IO