Koło Gospodyń Wiejskich złożyło zapytanie do organu podatkowego w sprawie obniżenia podatku należnego lub zwrotu VAT związanych z projektem. Organ podatkowy odpowiedział, że wnioskodawca nie spełnia warunków do skorzystania z tych ulg. Brak statusu czynnego podatnika VAT i niezgodność projektu z kryteriami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykluczają możliwość obniżenia podatku lub zwrotu VAT.

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich a VAT

Wnioskodawca, który jest Kołem Gospodyń Wiejskich, złożył zapytanie do organu podatkowego (KIS) dotyczące możliwości obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu podatku VAT związanych z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich polega m.in. na aktywizacji i promowaniu kobiet, integracji pokoleń, propagowaniu tradycji regionalnych oraz działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu, Koło Gospodyń Wiejskich planuje zakupić różne elementy wyposażenia, takie jak piec, podstawę pod piec, zestaw nagłośnieniowy, stół bankietowy i obrus. Wszystkie wydatki zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na Koło Gospodyń Wiejskich. Wnioskodawca pyta, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących powyższe wydatki.

Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją projektu

Organ podatkowy odpowiedział na pytanie Wnioskodawcy, że nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego ani do zwrotu podatku VAT związanych z realizacją projektu. Organ podatkowy wskazał, że fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7, wyklucza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu podatku VAT. Wnioskodawca nie jest więc uprawniony do korzystania z mechanizmów przewidzianych dla czynnych podatników VAT.

Organ podatkowy podkreślił, że wnioskodawca realizuje zadanie operacyjne dofinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednakże, w ramach tego programu, obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot podatku VAT możliwe jest tylko w przypadku projektów grantowych lub operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Projekt Wnioskodawcy nie spełnia tych kryteriów, co oznacza, że nie ma prawa do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur poniesionych w związku z realizacją tego projektu.

Podsumowanie

Zgodnie z wydaną interpretacją, Wnioskodawca, będący Kołem Gospodyń Wiejskich, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego ani do zwrotu podatku VAT związanych z realizacją projektu, ponieważ nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7. Ponadto, projekt Wnioskodawcy nie spełnia kryteriów umożliwiających obniżenie podatku należnego lub zwrot podatku VAT w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dla Wnioskodawcy wynika z tego, że nie może skorzystać z ulgi podatkowej ani zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu. Dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że nie ma podstawy do udzielenia Wnioskodawcy preferencyjnych warunków podatkowych w tej sytuacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.128.2023.1.MB