W artykule omawiamy interpretację dotyczącą możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży używanego pojazdu. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tej procedury, jeśli spełnione zostaną określone warunki. Istotne znaczenie dla pytającego ma zastosowanie preferencyjnej stawki VAT, co wpływa na ostateczny koszt transakcji.

Procedura VAT-marża przy sprzedaży używanego pojazdu

W dniu 6 października 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygnaturze 0113-KDIPT1-3.4012.610.2021.2.ALN w odpowiedzi na zapytanie podatnika, który prowadził działalność gospodarczą jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od 2004 r. W ramach swojej działalności, podatnik zajmował się świadczeniem usług gastronomicznych oraz hotelarskich, zarejestrowanych odpowiednio pod numerami PKD 56.10.A (Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i PKD 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania).

W 2016 r. podatnik zakupił samochód osobowy na podstawie faktury VAT-MARŻA. Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i całkowicie umorzony. W okresie użytkowania samochodu, podatnik odliczał 50% podatku VAT związane z zakupem paliwa, części samochodowych i innych kosztów eksploatacyjnych.

Ze względu na konieczność częstych dojazdów do klientów, sklepów i przy innych placówkach gastronomicznych, samochód był niezbędnym narzędziem do prowadzenia działalności. Z tego powodu, samochód został zakupiony z zamiarem dalszej sprzedaży w przyszłości.

Pytanie podatnika dotyczyło możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy wystawianiu faktury sprzedaży tego samochodu.

Możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży używanego pojazdu

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży używanego pojazdu, o ile spełnione zostały określone warunki.

Dyrektor KIS powołał się na art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że w przypadku podatnika dokonującego sprzedaży towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża, czyli różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku VAT.

W interpretacji stwierdzono, że pojazd osobowy, który podatnik zamierza sprzedać, spełnia definicję towaru używanego zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, transakcja zakupu tego pojazdu została udokumentowana fakturą VAT-MARŻA, bez możliwości odliczenia podatku VAT przez podatnika.

Dlatego też, w ocenie Dyrektora KIS, podatnik ma prawo zastosować procedurę VAT-marża przy wystawianiu faktury sprzedaży tego samochodu.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który zakupił używany pojazd i planuje go odsprzedać, może zastosować procedurę VAT-marża przy wystawianiu faktury sprzedaży. Warunkiem jest spełnienie definicji towaru używanego oraz udokumentowanie transakcji zakupu fakturą VAT-MARŻA bez możliwości odliczenia podatku VAT.

Interpretacja ta ma istotne znaczenie dla pytającego, ponieważ pozwala na zastosowanie preferencyjnej stawki VAT przy sprzedaży samochodu, co może wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Z kolei dla organów administracji skarbowej, interpretacja ta stanowi wyjaśnienie dotyczące zastosowania procedury VAT-marża w przypadku sprzedaży używanego pojazdu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.124.2023.1.AMA