W artykule omawia się kwestię odliczenia podatku VAT przez gminę w związku z realizacją inwestycji. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że gminy, realizując swoje zadania, nie są uznawane za podatników VAT, co oznacza brak prawa do odzyskania VAT z faktur poniesionych na inwestycje. Umowa na administrowanie obiektem świetlicy wiejskiej nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi VAT.

VAT z faktur na budowę świetlicy wiejskiej

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego wniosku Gmina pytała, czy będzie miała prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją tej inwestycji.

Gminy nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT

Zdaniem Wnioskodawcy, czyli Gminy, nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z faktur poniesionych na realizację inwestycji. W odpowiedzi na to pytanie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że Gmina, realizując zadania własne, nie jest podatnikiem VAT, a czynności dokonywane w ramach tych zadań nie podlegają opodatkowaniu. Ponadto, umowa pomiędzy Gminą a gminną instytucją kultury na administrowanie obiektem świetlicy nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Podsumowanie

Z interpretacji KIS wynika, że Gmina nie ma prawa do odzyskania VAT z faktur poniesionych na realizację inwestycji. Gmina, jako podmiot wykonujący zadania własne, nie jest uznawana za podatnika VAT, a czynności dokonywane w ramach tych zadań nie są opodatkowane. Umowa na administrowanie obiektem świetlicy nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Oznacza to, że Gmina nie może odliczyć naliczonego VAT ani otrzymać zwrotu tego podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.167.2023.1.SR