Gmina zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych dotyczących odliczenia podatku VAT w związku z planowanym projektem edukacyjnym. Po przedstawieniu stanowiska, KIS poinformowało, że gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu, co wynika z przepisów obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług.

VAT od wydatków na projekt ekologiczny

Wniosek o interpretację przepisów podatkowych został złożony przez Gminę Miasto (...) w związku z planowanym projektem pn. "(...)", który ma na celu utworzenie nowej pracowni edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Gmina zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (...) o dofinansowanie tego zadania w formie dotacji. Pytanie dotyczyło możliwości odliczenia całego podatku VAT w odniesieniu do wydatków na realizację projektu.

Gmina nie będzie mogła odliczyć VAT

W odpowiedzi na zapytanie, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym Gmina Miasto (...) nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu w ramach tego projektu. Powołano się na przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które stanowią, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie zarejestrowanym czynnym podatnikom od towarów i usług, którzy nabywane towary i usługi wykorzystują do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że Gmina Miasto (...) nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu w ramach projektu pn. "(...)". Zgodnie z przepisami, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje jedynie zarejestrowanym czynnym podatnikom od towarów i usług, którzy wykorzystują nabywane towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W przypadku realizacji zadania publicznego, do którego Gmina została powołana, zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, dlatego też nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.128.2023.1.MŻ