Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że w przypadku umowy darowizny to obdarowany, a nie darczyńca, ponosi obowiązek podatkowy związany z podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dokonana darowizna a PCC

Wnioskodawcą jest spółka, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, ale ma zamiar dokonać darowizny gotówkowej na rzecz zagranicznej fundacji, która ma siedzibę w Księstwie Liechtensteinu. Umowa darowizny będzie zgodna z prawem Księstwa Liechtenstein i polskim prawem cywilnym. Spółka skierowała pytanie do KIS czy darczyńca jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca uważa, że dokonanie darowizny na rzecz fundacji nie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku.

KIS: obowiązek podatkowy PCC ciąży na obdarowanym

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że zgodnie z polskim prawem podatkowym w odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), wnioskodawca jako darczyńca nie ponosi obowiązku podatkowego związanego z umową darowizny, gdyż obowiązek ciąży na obdarowanym, czyli fundacji. KIS uznała, że umowa darowizny to transakcja, w której jedna strona (darczyńca) przekazuje innej stronie (obdarowanemu) pewne środki lub mienie bez oczekiwania na ekwiwalent w zamian. W kontekście PCC, to obdarowany jest podmiotem, który korzysta z przysporzenia majątkowego, dlatego na nim spoczywa obowiązek podatkowy.

Organ podkreślił, że PCC jest podatkiem, który jest naliczany w związku z różnymi rodzajami czynności cywilnoprawnych, a obciążenie podatkowe jest przypisane stronie, która korzysta z danej czynności, w tym przypadku na obdarowanym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.167.2023.3.PB