Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że transakcja zakupu nieruchomości przez fundację, przeznaczonej na działalność związaną ze zdrowiem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fundacja działająca w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Fundacja działająca w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzi szeroką działalność zdrowotną i edukacyjną. Nie posiadając własnej nieruchomości, podjęła decyzję o zakupie nieruchomości, aby kontynuować i rozwijać swoje cele statutowe, w tym rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie badań klinicznych.

Fundacja zapytała, czy zakup nieruchomości przeznaczonej na działalność leczniczą podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fundacja argumentowała, że na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności związane ze zdrowiem są wyłączone z opodatkowania. Stąd zakup nieruchomości na cele zdrowotne i edukacyjne powinien być zwolniony z podatku.

Transakcje są wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem fundacji, wskazując, że transakcje związane ze zdrowiem, zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy, są wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu organ podkreślił szeroki zakres pojęcia "sprawy zdrowia", obejmujący nie tylko bezpośrednie świadczenie usług zdrowotnych, ale również działania edukacyjne, promocję zdrowia oraz realizację zadań dydaktycznych i badawczych. Działalność fundacji, w tym planowany zakup nieruchomości na cele lecznicze i edukacyjne, wpisuje się w to wyłączenie.

Podsumowanie

Ocena stanowiska organu podatkowego wskazuje na prawidłową interpretację przepisów prawa podatkowego. Organ uwzględnił specyfikę działalności fundacji, traktując szeroko zakres "spraw zdrowia". Taka interpretacja wspiera działalność organizacji pozarządowych w sferze zdrowia i edukacji, będąc zgodną z duchem ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Interpretacja ta odzwierciedla także aktualne tendencje prawne w zakresie wspierania działalności non-profit, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia i edukacji.

Źródło: Skutki podatkowe zakupu nieruchomości, w której prowadzony będzie ośrodek realizujący działalność statutową fundacji. - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4014.369.2023.1.BD